Spisová značka exekučního řízení: *
Jméno a příjmení: *
Datum narození: *
Adresa (ve tvaru ulice, číslo popisné a obec): *
Telefon: *
*
Navrhovaná výše splátky
(v případě více exekucí uveďte, zda bude splatka hrazena na všechny nebo jen na některé exekuce)
*
Splatnost:
(uveďte konkrétní den v měsíci, který budete splátku pravidelně hradit)
*
Poznámky
Odeslat žádost