*

*

*

*

*

*

*
(v případě více exekucí uveďte, zda bude splatka hrazena na všechny
nebo jen na některé exekuce)

*
(uveďte konkrétní den v měsíci, který budete splátku pravidelně hradit)