Exekutorský úřad Brno-město

Soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D.

Soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D. provádí v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád), v platném znění tyto činnosti:

 

Exekuce na peněžité i nepeněžité plnění
Sepis exekutorských zápisů
Přijímání peněz a listin do exekuční úschovy
Dobrovolné dražby
Poskytování právní pomoci

Oznámení o výhradě

 

Proč spolupracovat s námi?

  • Rychlého a efektivního provedení exekuce dosahujeme pomocí práce s nejmodernějšími technologiemi, sofistikovaným softwarem a důsledným přístupem ke každému řízení
  • Individuální přístup ke klientům, reporty a informace o řízeních dle požadavků klienta
  • Možnost dálkového přístupu pro náhled do elektronického spisu, ověření výše vymoženého plnění a analýzu řízení
  • Velké množství subjektů oslovovaných při součinnostech, využívání těch nejpokročilejších komunikačních kanálů pro rychlé a komplexní vyhodnocení majetkové situace dlužníka
  • Dostupné sídlo v centru Brna
  • Působnost na území celé České republiky

 

.
.

Dražby

Opětovná dražba ochranné známky SANTÉ MEDICAL
14.07.2020 14:00:00
Nejnižší podání
9 600 Kč
Obvyklá cena
28 800 Kč
006 EX 1739/19-77
Další dražba spoluvl. podílu pozemků, obec Rudolti
29.09.2020 11:00:00
Nejnižší podání
2 400 Kč
Obvyklá cena
8 000 Kč
006 EX 2107/13-373
Dražba spoluvl. podílu pozemku, obec Lužice
08.09.2020 11:00:00
Nejnižší podání
14 000 Kč
Obvyklá cena
21 000 Kč
006 EX 1397/18-117