Exekutorský úřad Brno-město

Soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D.

Soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D. provádí v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád), v platném znění tyto činnosti:

 

Exekuce na peněžité i nepeněžité plnění
Sepis exekutorských zápisů
Přijímání peněz a listin do exekuční úschovy
Dobrovolné dražby
Poskytování právní pomoci

Oznámení o výhradě

 

Proč spolupracovat s námi?

  • Rychlého a efektivního provedení exekuce dosahujeme pomocí práce s nejmodernějšími technologiemi, sofistikovaným softwarem a důsledným přístupem ke každému řízení
  • Individuální přístup ke klientům, reporty a informace o řízeních dle požadavků klienta
  • Možnost dálkového přístupu pro náhled do elektronického spisu, ověření výše vymoženého plnění a analýzu řízení
  • Velké množství subjektů oslovovaných při součinnostech, využívání těch nejpokročilejších komunikačních kanálů pro rychlé a komplexní vyhodnocení majetkové situace dlužníka
  • Dostupné sídlo v centru Brna
  • Působnost na území celé České republiky

 

.
.

Dražby

Dražba spoluvl. podílu domu, obec Rovná
15.06.2021 11:00:00
Nejnižší podání
126 000 Kč
Obvyklá cena
189 000 Kč
006 EX 452/15-185
Dražba spoluvl. podílu zbořeniště, obec Dřevnovice
20.04.2021 11:00:00
Nejnižší podání
9 667 Kč
Obvyklá cena
14 500 Kč
006 EX 2268/19-113
Dražba spoluvl. podílu zbořeniště, obec Nemotice
22.04.2021 11:00:00
Nejnižší podání
19 200 Kč
Obvyklá cena
28 800 Kč
006 EX 1152/15-147