Exekutorský úřad Brno-město

Soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D.

Soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D. provádí v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád), v platném znění tyto činnosti:

 

Exekuce na peněžité i nepeněžité plnění
Sepis exekutorských zápisů
Přijímání peněz a listin do exekuční úschovy
Dobrovolné dražby
Poskytování právní pomoci

Oznámení o výhradě

 

Proč spolupracovat s námi?

  • Rychlého a efektivního provedení exekuce dosahujeme pomocí práce s nejmodernějšími technologiemi, sofistikovaným softwarem a důsledným přístupem ke každému řízení
  • Individuální přístup ke klientům, reporty a informace o řízeních dle požadavků klienta
  • Možnost dálkového přístupu pro náhled do elektronického spisu, ověření výše vymoženého plnění a analýzu řízení
  • Velké množství subjektů oslovovaných při součinnostech, využívání těch nejpokročilejších komunikačních kanálů pro rychlé a komplexní vyhodnocení majetkové situace dlužníka
  • Dostupné sídlo v centru Brna
  • Působnost na území celé České republiky

 

.
.

Dražby

Dražba stolního fotbálku
18.04.2023 14:00:00
Nejnižší podání
2 500 Kč
Obvyklá cena
7 500 Kč
006 EX 962/21-450V
Dražba spoluvl. podílu domu, obec Strachotín
13.04.2023 11:00:00
Nejnižší podání
114 667 Kč
Obvyklá cena
172 000 Kč
006 EX 1379/13-444
Dražba lednice, myčky na nádobí a mikrovlnky
18.04.2023 14:00:00
Nejnižší podání
6 100 Kč
Obvyklá cena
18 300 Kč
006 EX 962/21-450IV