Informace pro dražitele

Soudní exekutor provádí dražby movitých a nemovitých věcí elektronicky prostřednictvím portálu e-drazby.cz.

Jak se zaregistrovat
Registrace uživatele Vám zpřístupní další funkce portálu e-drazby.cz, zejména možnost se přihlásit do elektronické dražby (dále jen do e-dražby). Registrace je nutná k tomu, abyste se mohli jakékoliv e-dražby zúčastnit. Registraci provedete tak, že v pravém horní části webové stránky www.e-drazby.cz kliknete na odkaz "REGISTROVAT". Vyplňte zcela a pravdivě formulář k registraci. Zkontrolujte zejména správnost uvedení Vašeho e-mailu, jinak nebudete moci registraci aktivovat. Před dokončením registrace se seznamte s Provozními podmínkami portálu (PPP) a podmínkami udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů (SSZOU), se kterými je nutné vyznačit souhlas před odesláním žádosti o registraci.

Registrovat se mohou fyzické i právnické osoby. Pokud se e-dražby chtějí účastnit manželé, mající společné jmění manželů, nebo osoby dražící společně (libovolný počet právnických, fyzických osob a společném jmění manželů v předem stanovených podílech), založí si účet pouze jedna osoba a ve svém profilu provede autentizaci pro společné jmění nebo podílové spoluvlastnictví prostřednictvím odpovídajícího autentizačního formuláře na webu e-drazby.cz.

Jak se přihlásit do dražby
U každé Vámi nalezené uveřejněné dražby, která se má konat, máte možnost se přihlásit do e-dražby kliknutím na tlačítko "Připojit se do dražby". Po stisknutí tlačítka vyplníte, v jaké roli se chcete elektronické dražby zúčastnit. Většina uživatelů chce dražit a tedy zvolí roli "dražitel", oprávněný z předkupního práva zvolí "dražitel s předkupním právem", ovšem můžete se zúčastnit i jako nedražící "veřejnost", a pokud máte ve vztahu k dražbě speciální práva podle zákona, můžete se přihlásit i jako "oprávněný", "povinný", "manžel/manželka" povinného nebo se přihlásit po dohodě s exekutorem na základě jiného práva či požadavku.

Podle toho, jakou roli zvolíte, budete vyzváni ke splnění odpovídajících podmínek k účasti na e-dražbě.

Jak splnit podmínky dražby
Dalšími podmínkami, které zpravidla musí dražitel splnit jsou:

  • Složit dražební jistotu - platí pouze pro dražitele
  • Provést autentizaci (ověření Vaší totožnosti) platí pro všechny účastníky
  • Prokázání práv v dražbě, která žádáte přiznat (platí pro účastníky, kteří práva požadují)

Jak složit dražební jistotu
Dražební jistotu složte v hotovosti v místě určeném dle dražební vyhlášky, nebo na účet - uveďte vždy správný VS a SS!!!

Číslo účtu: 2114915646/2700
Variabilní symbol: dle dražební vyhlášky
Specifický symbol: rodné číslo / IČ
Částka: dle dražební vyhlášky

Bližší informace naleznete na portálu www.e-drazby.cz.