JUDr. Alena Blažková, Ph.D.
soudní exekutor

Konečného náměstí 2
611 18 Brno

 

Telefon: +420 542 220 200
Mobil: +420 731 577 932
E-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz

 

Úřední hodiny:
Po 8.30 – 12.00 13.00 – 16.00
St 8.30 – 12.00 13.00 – 16.00

Pokladní hodiny:
Po 8.30 – 12.00 13.00 – 16.00
Út 8.30 – 12.00 13.00 – 16.00
St 8.30 – 12.00 13.00 – 16.00
Čt 8.30 – 12.00 13.00 – 16.00
8.00 – 12.00 13.00 – 14.00

Úschovy

Soudní exekutor může v souladu s ustanovením § 75 exekučního řádu přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci, jejichž povaha to umožňuje.

Soudní exekutor musí o přijetí věci do úschovy vydat písemné potvrzení a sepsat exekutorský zápis.

Výhodou exekutorské úschovy je skutečnost, že soudní exekutor musí mít ze zákona uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout z výkonu povolání, tj. uschovatel má jistotu náhrady škody pro případ jakékoli vzniklé újmy.

Za úschovu náleží soudnímu exekutorovi odměna, jejíž výše je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif).